Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser

År:
2017 - 2019
Afsluttet

En lang tradition for produktion af fødevarer og ildsjæle der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur, har fyldt Vestkysten med gode fødevareoplevelser, men der mangler en stærk fælles fortælling.

Projektet Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser skal definere fælles fødevaretemaer og identificere nedslagspunkter / hotspots langs Vestkysten for at styrke fortællingen om fødevareoplevelserne ved de enkelte hotspots, men også skabe en fælles fortælling langs hele Vestkysten.

Fortællingerne skal synliggøres via tekster, billeder og film med en fælles identitet. Der skal via en koordineret presseindsats skabes ekstra opmærksomhed og synlighed langs hele Vestkysten og ved de enkelte hotspots. Endelig skal projektet understøtte forretningsudvikling og nye vækstskabende værdikædesamarbejder mellem fødevareaktører i de enkelte hotspots og langs hele Vestkysten.

Der skal ikke etableres nye netværk, men samarbejdes med eksisterende fødevarenetværk, f.eks. Sydvestjyske Smagsoplevelser, Regional Madkultur, Smagen af Nordjylland mv.

Projektet løber fra juli 2017 til marts 2019

Se yderligere information om projektet i bilaget øverst på siden.

FORMÅL

Projektet skal styrke synlighed og opmærksomheden om de mange kultur- og fødevareoplevelser der er lang Vestkysten.

INDSATSOMRÅDER

Der vælges 10-15 nedslagspunkter/hotspots, hvor kærnefortællingerne identificeres og synliggøres via tekst, billeder og film.

Der skabes en fælles fortælling langs hele Vestkysten og alt materialet gøres tilgængelig i en digital indholdsbank til fri afbenyttelse.

Der gennemføres nationale og internationale presseture mv., der udfolder Vestkystens kulinariske force og identitet.

Endelig skal projektet understøtte forretningsudvikling og identificere nye vækstskabende værdikædesamarbejder mellem fødevareaktører i de enkelte hotspots og langs hele Vestkysten.

MÅLGRUPPER

Projektet vil involvere hele værdikæden af  fødevareproducenter, spisesteder, formidlere og attraktioner osv.

Det færdige tekst-, billede- og filmmateriale tilpasses tilbydes lokale og nationale fødevareaktører, turistorganisationer, overnatningssteder, turoperatører osv. 

PARTNERE

Der er nedsat en projektgruppe med ansvar for at gennemføre projektet bestående af:

 • Jacob Muldkjær Rasmussen, Partnerskab for Vestkystturisme (overordnet projektledelse og koordination)
 • Laila Zielke, (Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted kommuner)
 • Helle Bjerg Hellesøe (Lemvig og Holstebro kommuner)
 • Cathrine Wagner (Ringkøbing-Skjern Kommune)
 • Colin John Seymour, ProVarde, (Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner)
 • Knud H. Hansen, BRE, (Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner – bidrager endvidere overordnet med faglig projektledelse)

Følgegruppe:
Der er desuden nedsat en følgegruppen med repræsentanter for hver region, Dansk Kyst- og Naturturisme samt udvalgte ressourcepersoner:

 • Karsten Bækgaard, Region Midtjylland
 • Susanne Nors, Business Region Midtvest
 • Carsten Mogensen, Region Nordjylland
 • Jimmi Petersen, Visit Vesthimmerland
 • Mikael Tind, Region Syddanmark
 • Erik Dam, Business Region Esbjerg
 • Claudia Rota Andersen, Dansk Kyst- og Naturturisme

FINANSIERING

Projektet er støttet med i alt 1.6 million kroner af Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail