Vadehavsprojektet

År:
2009 - 2012
Afsluttet

Vadehavsprojektet var et udviklingsprojekt, der var med til at understøtte turismeudviklingen i Destination Sydvestjylland.

Vadehavsprojektet arbejdede aktivt med at udvikle nye produkter, koncepter og tilbud, der modsvarer turisternes ønsker og krav. Projektet fokuserede specifikt på nye aktiviteter udenfor sæsonen, og understøttede således helårsturismeindsatsen i området. Resultater af arbejdet er forankret hos BRE i det fortsatte turismesamarbejde; Destination Sydvestjylland.

4 søjler

Projektet bestod af en række delprojekter, samlet i 4 søjler – Natur søjle, Maritim søjle, Gourmet søjle og Kunst søjle. Alle søjler var bygget op omkring geografisk brede projekter. Derudover indeholdt Natur søjlen lokalt forankrede projekter, der begge havde et stort fyrtårns potentiale i forhold til skabelsen af nye stærke oplevelser, der kan være med til at sikre en unik formidling af Vadehavsområdet.

Nationalpark Vadehavet

I 2010 etableredes Nationalpark Vadehavet. Projektet understøttede processen frem mod en etablering af Nationalparken, og søgte således af skabe overblik og samarbejde på tværs af de mange aktører. Det hjalp området til i fællesskab at få skabt et oplevelsesøkonomisk fyrtårn til gavn for turismen, erhvervslivet og bosætningen i området.

Finansiering

Projektet var finansieret af EUs Regionalfond og af Vækstforum i Region Syddanmark.

Kontakt

Winnie Abildgaard

Projektleder

T: +45 36 97 35 08

M: +45 53 31 80 07

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail