Vadehavets Madoplevelser (VMO)

År:
2019 - 2020

Med projektet Vadehavets Madoplevelser sætter Business Region Esbjerg fokus på udvikling af Vadehavet som centrum for kulinariske oplevelser. Fokus i projektet er på østers og lam.

Projektet sætter fokus på Vadehavets Madoplevelser og vil være en del af Sydvestjyske Smagsoplevelser.

I projektet arbejdes med at synliggøre en række madoplevelser overfor de mange gæster, der besøger området og dermed udnytte en global trend, der viser at fødevarer er blevet “den store krog” i rejseindustrien. Udviklingen er særlig markant i de store byer, og projektet skal bidrage til at flere får øjnene op for mulighederne i Vadehavsområdet også.

Formål og baggrund

Lokale fødevarer og oplevelser relateret til fødevarer er i vækst, især i de store byer. Business Region Esbjerg (BRE) har igennem en årrække haft fokus på smagsoplevelser og synliggørelse af lokale produkter i regi af netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser. Et netværk med 145 del­tagere. Vadehavets Madoplevelser (VMO) tager udgangspunkt i dette netværk, og har til formål at synliggøre bæredygtige kvalitetsoplevelser fra hele Vadehavsområdet, og derved bidrage til, at aktørerne i Vade­havsområdet får del af væksten på fødevareområdet.
Projektet vil samarbejde med en række nøgle­aktører, ligesom turisterhvervet vil blive involveret i forhold til formidling, PR og markedsføring.

Indsatsområder

Projektet vil ar­bejde med to indsatsområder:

  • En østersindsats der har fokus på syn­liggørelse af Vadehavsøstes. Projektet tager udgangspunkt i Oyster Trophy Week, der gennemføres i uge 42 hvert år. For at sikre øget syn­lighed, vil projektet gennemføre et tiltag med arbejdstitlen “Østers og kulturoplevelser” i samarbejde med en række kulturinstitutioner.
  • En Vadehavslam indsats, der sætter fokus på Vadehavslam, fra Højer i syd til Nymindegab i nord. Projektet vil understøtte udvikling af et op­skriftshæfte, der formidler de enkelte producenter. Derudover vil projek­tet arbejde med et til to events – f.eks. et kokketræf – hvor omdrejningspunktet er lam fra Vadehavet.

Endelig vil projektet udvikle nyt “content” i form af billeder og film, lige­som der vil være fokus på PR og markedsføring.

Finansiering

Projektet udføres med støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

Lammeopskrifter

Projektets fokus på Vadehavets lam har blandt andet ført til nedenstående opskriftshæfte. Hæftet kan downloades som pdf via pilen øverst til venstre i kassen.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail