Vadehavets Madoplevelser (VMO)

År:
2019 - 2019

Med projektet Vadehavets Madoplevelser sætter Business Region Esbjerg fokus på udvikling af Vadehavet som centrum for kulinariske oplevelser. Fokus i projektet er på østers og lam.

Projektet sætter fokus på Vadehavets Madoplevelser og vil være en del af Sydvestjyske Smagsoplevelser.

I projektet arbejdes med at synliggøre en række madoplevelser overfor de mange gæster, der besøger området og dermed udnytte en global trend, der viser at fødevarer er blevet “den store krog” i rejseindustrien. Udviklingen er særlig markant i de store byer, og projektet skal bidrage til at flere får øjnene op for mulighederne i Vadehavsområdet også.

Formål og baggrund

Lokale fødevarer og oplevelser relateret til fødevarer er i vækst, især i de store byer. Business Region Esbjerg (BRE) har igennem en årrække haft fokus på smagsoplevelser og synliggørelse af lokale produkter i regi af netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser. Et netværk med 145 del­tagere. Vadehavets Madoplevelser (VMO) tager udgangspunkt i dette netværk, og har til formål at synliggøre bæredygtige kvalitetsoplevelser fra hele Vadehavsområdet, og derved bidrage til, at aktørerne i Vade­havsområdet får del af væksten på fødevareområdet.
Projektet vil samarbejde med en række nøgle­aktører, ligesom turisterhvervet vil blive involveret i forhold til formidling, PR og markedsføring.

Indsatsområder

Projektet vil ar­bejde med to indsatsområder:

  • En østersindsats der har fokus på syn­liggørelse af Vadehavsøstes. Projektet tager udgangspunkt i Oyster Trophy Week, der gennemføres i uge 42 hvert år. For at sikre øget syn­lighed, vil projektet gennemføre et tiltag med arbejdstitlen “Østers og kulturoplevelser” i samarbejde med en række kulturinstitutioner.
  • En Vadehavslam indsats, der sætter fokus på Vadehavslam, fra Højer i syd til Nymindegab i nord. Projektet vil understøtte udvikling af et op­skriftshæfte, der formidler de enkelte producenter. Derudover vil projek­tet arbejde med et til to events – f.eks. et kokketræf – hvor omdrejningspunktet er lam fra Vadehavet.

Endelig vil projektet udvikle nyt “content” i form af billeder og film, lige­som der vil være fokus på PR og markedsføring.

Finansiering

Projektet udføres med støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail