Smag på Sydvestjylland

År:
2020 - 2021
Afsluttet

Projektet har fokus på synliggørelse af lokale fødevarer på tværs af vadehavsområdet.

Projektet vil tage udgangspunkt i 4 nedslagspunkter – Hotspots:

  1. Tøndermarsken
  2. Ribe
  3. Kongeåen
  4. Fanø

For hvert Hotspot bliver lavet konkrete aftaler om afvikling af et eller flere events, der synliggør og fremmer lokale fødevarer. I forbindelse med de enkelte events vil der blive arbejdet med storytelling og målrettet kommunikationsmateriale, der styrker og fremmer fortællingen af konkrete fødevareoplevelser og producenterne bag.

Der vil være tale om forskellige typer af events, der vil blive forankret lokalt efter projektets ophør. Derudover vil der blive udarbejdet samlet beskrivelse af de forskellige producenter og produkter, ligesom der vil blive udarbejdet en madrute, der samler hele området og forbinder de 5 Hotspots. Beskrivelse af producenter og produkter, vil blive formidlet overfor lokale restauranter og andre interessenter.

Lokale produkter er en væsentlig del at et områdes DNA. Projektet sikrer, at den lokale madkultur kommer i spil overfor de konkrete målgrupper. Projektet understøtter derudover en række øvrige oplevelsestilbud, idet de nævnte events udarbejdes i samarbejde med bestående events, og er dermed med til at sikre øget fokus på- og værdi for samme. Endelig arbejdes der med øget synlighed af producenter og produkter overfor restauranter og øvrige relevante aktører.

Projektet støttes af Region Syddanmarks Kulturpulje.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail