PROWAD LINK: Fordele ved at forbinde bæredygtig vækst med naturbeskyttelse

År:
2018 - 2021
Afsluttet

PROWAD LINK: PROTECT & PROSPER har til formål at støtte bæredygtig økonomisk vækst i Nordsøregionen (NSR) senest engagerende små og mellemstore virksomheder i naturbeskyttelse, låse op for potentialet i naturarv som en drivkraft til job og bæredygtig regional udvikling.

Projektet vil udvikle og teste innovative værktøjer og strategier for SMV’er i NSR for at:

  • forbedre adgangen til mærker leveret af naturarvssteder med økonomisk værdi
  • forbedre SMV bæredygtighed i NSR
  • udvikle innovative omsættelige tilbud og produkter i en cocreation proces med videnspartnere.

De vigtigste resultater vil være

  • øget omsætningen fra bæredygtige tilbud og produkter, der transmitterer brandværdier og støtte til beskyttelse af naturområder i NSR
  • øgede investeringer i bæredygtighed
  • etablering af langsigtede samarbejder i tværfaglig videnspartnerskaber på regionalt og tværnationalt plan.

Kombineret vil disse resultater indlede nye bæredygtig økonomisk vækst inden for NSR og støtte fortsat udvikling ud over projektets levetid.

Projektet gennemføres på tværs af landegrænserne og gennemføres på udvalgte pilotområder (Wadden Sea World Heritage Site, Geiranger Fjord World Heritage Site, Wash & North Norfolk Coast European Marine Site) for at sikre overførbarhed af alle output og resultater til andre udpegede natur- og verdensarvsområder på nationalt, europæisk og potentielt globalt plan.

Læs mere om projektet her: https://northsearegion.eu/prowad-link

Kontakt

Winnie Abildgaard

Projektleder

T: +45 36 97 35 08

M: +45 53 31 80 07

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail