Powered by Cycling: PANORAMA

År:
2012 - 2015
Afsluttet
Projektets videre liv hos BRE:
www.vestkystruten.dk

Et historisk stort cykelturismeprojekt, der begyndte Danmarks færd tilbage i førertrøjen som verdens bedste cykelferieland.

Powered by Cycling skulle løfte Danmarks to nationale ruter ”Nordsøruten” (Tønder-Skagen) og ”Berlin-København” (den danske del) op i international klasse. Samtidigt blev der udviklet i alt 17 ”sløjfer”. Sløjferne åbner de lange ruter op og sikrer gode oplevelser for turister, som blot vil køre en dagstur.

Danmark som et af verdens bedste cykellande

Powered by Cycling skulle synliggøre Danmark som et af verdens bedste cykellande – et land med en rodfæstet cykelkultur, hvor det at cykle er en helt naturlig del af tilværelsen, både på ferien og i hverdagen.

Aktiviteter

Projektets aktiviteter fordelte sig på tre indsatsområder:

  • Bedre infrastruktur (belægning, skiltning m.m.)
  • Udvikling af serviceapparatet (cykelvenlig overnatning, ladestationer, guidning m.m.)
  • Formidling og salg

De tre indsatsområder var gensidigt afhængige.  En god fysisk infrastruktur med velafmærkede ruter, god belægning og adgang til overnatning og andre services danner basis for yderligere udvikling af serviceapparatet, som igen er med til at understøtte formidling og salg.

Samtidigt gør formidling og salg (pakketure) infrastrukturen tilgængelig for turisterne. En koordineret og fælles indsats, som medtænkte alle indsatsområder var derfor påkrævet. For turisten er det afgørende, at aktiviteterne giver adgang til cykellandet Danmark.

Den gode formidling gør det nemt og enkelt at tage på cykeltur. Infrastrukturen og servicen undervejs opleves som inviterende.

Partnere og organisering

Projektet var bredt forankret i alle de regioner, som ruterne berører: Region Midtjylland, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland og Nationalpark Thy. Derudover deltog Visit Denmark og Dansk Cykelturisme også i projektet

Finansiering

Projektet var finansieret af EUs Regionalfond, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet og en række øvrige offentlige og private partnere.

Resultater

Projektet resulterede bl.a. i stiftelse af en ny national forening – Dansk Cykelturisme.

Læs endvidere mere om Vestkystruten på følgende link – http://vestkystruten.dk/da/forside/

Endelig kan projektes anbefalinger læses her.

Kontakt