Nordsee Kampagner

År:
2019 - 2020
Afsluttet
:

Gennem en forsat række etårige projekter har BRE støttet op om udviklingen og markedsføringen af Destination Sydvestjylland i Tyskland gennem Visit Denmarks Nordsee Kampagner.

Omkring to tredjedele af alle turist-overnatninger i Business Region Esbjerg foretages af tyske turister. De tyske turister er derfor en central målgruppe i arbejdet med turisme. Destination Sydvestjylland, der varetages af BRE, arbejder derfor med en række kampagner og tiltag i Tyskland.

Aktiviteterne støttes af Region Syddanmark igennem FOreningen til MArkedsføring af Region Syddanmark (FOMARS). Business Region Esbjerg og en række samarbejdspartnere indenfor turisme har årligt ansøgt om støtte til arbejdet med tysk turisme.

Indhold

Nordseekampagnernes primære indhold er pressebearbejdning, via pressemeddelelser og -ture, samt deltagelse i turismekampagner i Tyskland. Både kampagnerne og pressebearbejdningen foregår primært i regi af Visit Denmarks markedskontor i Tyskland.

I tillæg til disse aktiviteter indeholder projekterne også udvikling af destinationens brand, hjemmesider og andet materiale, der støtter op om fortællingen om en sammenhængende destination. Disse aktiviteter er samtidigt knyttet tæt til de aktuelle kampagner – således udvikles eksempelvis en velkomstfolder til pressebesøg, en efterårshjemmeside til understøttelse af en efterårskampagne og lignende.

Det praktiske

Nordsee Kampagnerne er ikke ét projekt, men en serie af fortløbende projekter, der i struktur minder om hinanden – om end indholdet naturligvis varierer år efter år. Der ansøges om støtte for aktiviteter for 1 år og afrapporteres ligeledes om aktiviteter for 1 år. Destination Sydvestjyllands første Nordseeprojekt fandt sted i 2014.

Pressebearbejdningen foregår i tæt samarbejde med turistkontorerne indenfor Business Region Esbjergs område. Kampagnerne dækker over både turistkontorerne, hele Destination Sydvestjylland samt eventuelle kommercielle aktørers ønske om deltagelse. Ved at samarbejde opnås et bedre og sammenhængende udtryk, således at Destinationen, turistkontorerne og de deltagende aktører fremstår som et samlet tilbud for modtageren i Tyskland.

Kontakt

Troels Larsen

Projektmedarbejder

T:

M: +45 23 69 16 16

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail