Fremtidens Arbejdskraft – en styrkelse af det reelle uddannelsesniveau – FAK

År:
2016 - 2021
Afsluttet

Fremtidens Arbejdskraft har fokus på kompetencegivende uddannelse for ufaglærte og faglærte medarbejdere - det dobbelte kompetenceløft

Hvorfor dette projekt

I en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut i december 2014, baseret på analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fremhæves det, at manglen på arbejdskraft for især faglærte og for medarbejdere med korte videregående uddannelser vil stige væsentligt frem mod 2020, samtidig med, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft omvendt vil falde drastisk.

I marts 2015 udkom rapport fra Oxford Research (OR) – Kompetence analyse i Syddanmark. Rapporten opstiller en række problemstillinger, bla.:

  • Tid og økonomi er to væsentlige barrierer for at efter- og videreuddanne. Mange medarbejdere føler, at de ikke har tid eller råd til efteruddannelse, da det ofte er forbundet med et mindre økonomisk råderum, og såfremt lederen ikke prioriterer tiden til det og går forrest, så der sker oftest ingenting.
  • For virksomhederne er en af de væsentligste barrierer for at sende medarbejdere på videreuddannelse, at de i en periode må undvære deres medarbejdere. Dette er særligt en udfordring i produktionssektoren, fordi bemandingen i produktionen under den finansielle krise er blevet trimmet til det yderste, og det kan derfor være svært at undvære den enkelte medarbejder.

Projektet søger at adressere alle ovennævnte udfordringer – både i forhold til faglærte medarbejdere, der tilbydes en videregående uddannelse, samt i forhold til ufaglærte, der får tilbud om en kompetencegivende uddannelse. Dette sker i et tæt samarbejde med virksomhederne, idet projektet også søger at imødekomme virksomhedernes behov og udfordringer.

Det dobbelte kompetenceløft

FAK har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i SMV virksomheder – fra ufaglært til faglært og fra faglært til akademi niveau. Derudover er der fokus på udvikling og afprøvning af en samarbejdsmodel, der kan forankres og videreføres efter projektet er slut.

FAK har fokus på følgende brancher:

  • Metalbearbejdning – industri og offshore
  • Energiteknologi og automation
  • Procesindustri – plast fødevarer, kemi m.m.
  • Træindustri

Måltal

FAK forventer at besøge og afklare 280 virksomheder inden for de nævnte brancher. Derudover forventer FAK at afklare 165 faglærte medarbejdere samt 165 ufaglærte medarbejdere. Indsatsen skal resultere i at 115 faglærte får en kompetencegivende uddannelse. Derudover er målet, at 85 ufaglærte får en faglært uddannelse.

Information om projektet

Information om projektet kan findes på http://www.fremtidensarbejdskraft.dk/.

Læs mere om projektet indsatser og resultater i projektets hvidbog. Klik her.

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe bestående af Business Region Esbjerg (BRE), Erhvervsakademi Sydvest (EASV), EUC Syd og Rybners.

Partnere

Udover styregruppen, er der en række øvrige partnere tilknyttet projektet, herunder bl.a. en række erhvervsråd, erhvervsskoler samt en række virksomheder.

Finansiering

Projektet er finansieret af EU Socialfondsmidler samt af Vækstforum i Region Syddanmark, ligesom parterne i projektet bidrager med egenfinansiering.

Kontakt

Winnie Abildgaard

Projektleder

T: +45 36 97 35 08

M: +45 53 31 80 07

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Malene Levsen Olesen

Projektmedarbejder - BARSEL

T:

M:

Send mail

Marianne Havsager

Projektadministrator

T: +45 36 97 35 40

M: +45 22 39 18 55

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail