Destination Sydvestjylland – samarbejdsformer for succes

År:
2012 - 2015
Afsluttet

Destination Sydvestjylland - samarbejdsformer for succes

Formål med projektet

Formålet med projektet var, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle DSVJ hen imod en forretningsorienteret organisation:

Fokusområder

Projektet havde fokus på følgende områder:

  • Organisations- og forretningsudvikling (O) koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere)
  • Fremtidens turismeservice (F) hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere)
  • Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter (M) – hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere)

Rationalet i ansøgningen var at udvikle nye forretningsmodeller, der kunne understøtte vækst og udvikling for den enkelte aktør, for at forbedre indtjeningen for aktøren, hvilket alt andet lige vil medføre øget vækst i hele destinationen.

Dette skete, i et tæt samarbejde med erhvervet, via udvikling af nye forretningsorienterede organisations- og samarbejdsformer, der styrkede hele værdikæden, hvilket gav mulighed for at tiltrække flere gæster hele året rundt.

Finansiering

Projektet blev finansieret af EUs Regionalfond og af Vækstforum i Region Syddanmark.

Strategi for Destination Sydvestjylland

Projektet understøttede bl.a. udvikling af strategi for Destination Sydvestjylland. Strategien kan findes her – http://issuu.com/svuf/docs/strategi_final_2013?e=1843821/33700118

Kontakt

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Winnie Abildgaard

Projektleder

T: +45 36 97 35 08

M: +45 53 31 80 07

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Marianne Havsager

Projektadministrator

T: +45 36 97 35 40

M: +45 22 39 18 55

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail