Baltic Sea Food

År:
2017 - 2021
Afsluttet
Business Model:
Download her
Håndbog:
Download her

Lokale fødevareproducenter i landdistrikterne er hovedsagelig små familievirksomheder, som ofte organiser salget via flere mindre aftaler i deres eget hjemområde.

I mange regioner er der etableret lokale fødevarenetværk til at skabe samarbejde om markedsføring og informationsudveksling. Flere steder fremhæves et stort behov for omkostningseffektive distributionsløsninger til levering af fødevarer fra producenter til lokale aftagere.

FORMÅL

Projektet skal udvikle en distributionsmodel, der understøtter lokale fødevarenet i landdistrikter i 10 lande omkring Østersøen og sikrer jævne og korte forsyningskæder, vækstmuligheder og forbedret forretningsudvikling.

Projektet skal udvikle og implementere en B2B salgs- og distributionsmodel mellem fødevareproducenter og restauranter, specialbutikker mv. i udvalgte test regioner.

Business Region Esbjerg er test region i Danmark.

Det vigtigste forventede resultat er forbedret kapacitet hos nationale og regionale organisationer, fra de 10 deltagerlande, til at støtte lokale fødevarenetværk, med at lancere B2B-distribution af lokale fødevarer på mere systematisk vis.

INDSATSOMRÅDER

Via interview med lokale fødevarenetværk og analyser kortlægges og beskrives behov og eksisterende distributions- og salgsløsninger i alle deltagerlandene.

Best practice samles og løsninger samt mulige forretningsmodeller og understøttende IT-systemer beskrives.

På baggrund af analysen udvikles fleksible og bæredygtige forretningsmodeler som kan bidrage til at lette distributionen og derved øge vækstmuligheder og forretningsudvikling hos de lokale fødevareproducenter.

Business Region Esbjerg er test region og skal via Sydvestjyske Smagsoplevelser teste og implementere nye distributionsløsninger.

MÅLGRUPPER

Lokale fødevarenetværk, herunder primærproducenter, fødevareproducenter, distributører, restauranter, specialbutikker mv.

PARTNERE

Der er 14 partnere, fra 10 lande, tilknyttet projektet:

 • Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia (LEAD PARTNER) (Estland)
 • Latvian Country Tourism Association (Letland)
 • Mecklenburg-Vorpommern Tourist Board (Tyskland)
 • Ystad Kommune (Sverige)
 • Latvian Agricultural Organization Cooperation Council (Letland)
 • Business Region Esbjerg (Danmark)
 • HANEN – Norwegian Rural Tourism and Local Food association (Norge)
 • NGO Estonian Rural Tourism (Estland)
 • The Estonian Chamber og Agriculture and Commerce (Estland)
 • State budgetary vocational educational institution of the Pskov region – “Pskow Agrotechnical College” (Rusland)
 • State Committee of the Pskow region for economic development and investment policy (Rusland)
 • Lahti University of Applied Science ltd. (Finland)
 • Lithuanian countryside tourism association (Litauen)
 • “Polish Nature” Foundation (Polen)

FINANSIERING

Projektet har en finansiel ramme på 2.436.479 Euro.

Projektet er delvist finansieret af Interreg Baltic Sea Region med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (€1.624.240,15), samt af ENI (€45.239,55) og Norge (€144.454).

Projektet løber fra 1. oktober 2017 til 30. september 2020.

Find projektets officielle hjemmeside her.

Projektets Produkter

Find en række udviklede rapporter og værktøjer til download herunder.

Landerapport - Danmark Samlet landerapport Business Model Håndbog Operational Plan

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Troels Larsen

Projektmedarbejder

T:

M: +45 23 69 16 16

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Marianne Havsager

Projektadministrator

T: +45 36 97 35 40

M: +45 22 39 18 55

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail