Små, lokale fødevareproducenter kan bryde besværlig barriere

Udgivet:
7. april 2021

Som en udløber af det EU-finansierede projekt, Baltic Sea Food, og et andet igangværende fødevareprojekt i Syd- og Sønderjylland er lokale virksomheder klar med distributionsløsning.

Små og mellemstore producenter af lokale fødevarer er ildsjæle med stor kærlighed til deres produkter, og de skeler ofte ikke til klokken, når dyr, planter, afgrøder, oste eller øl skal passes for at opnå den højeste kvalitet. De ønsker også selv at fortælle historien om, hvordan varerne er blevet til, når de afsættes til førende restauranter og specialbutikker. Storytelling er vigtig for både producent og kunde.

Det EU-støttende projekt, Baltic Sea Food, med Business Region Esbjerg som en af 14 partnere i 10 lande ved Østersøen har haft til formål at finde de bedste distributionsløsninger, så vejen fra producent til menukort eller kvalitetsbevidste, private kunder er så enkel og kosteffektiv som mulig.

– Det har på ingen måde at været en let opgave at finde distributionsmodeller, der passer til alle de mindre fødevareprocenter, hverken i det store perspektiv med 10 lande eller lokalt i de enkelte lande. Hvis det skal lykkes, skal producenterne samles i mindre grupper, hvor deltagerne har fællesnævnere i måden at drive forretning på og i indstillingen til kvalitet, og hvor de er trygge ved at dele viden, siger projektkoordinator i fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser, Knud Hjortlund Hansen, Business Region Esbjerg.

Viden formidles til nyt projekt

Knud Hjortlund Hansen stiller sin viden og sit netværk blandt fødevareproducenter og –distributører til rådighed for et andet fødevareprojekt, ”Vadehavet & Marsken på spisebordet”, der har sit udgangspunkt i Tønder, men også omfatter de øvrige tre kommuner i Nationalpark Vadehavet, Esbjerg, Fanø og Varde.

– Vi har en madkultur i vores område, som vi har stor interesse i at formidle, både for at kunne tilbyde lokalt producerede fødevarer til endnu flere og for at give gæster fra hele landet mulighed for de autentiske oplevelser i vores område, som de efterspørger. Det handler både om bæredygtighed og om, at kunder i Irma i København får fortællingen om vadehavslam, der har spist kveller under opvæksten. Målet er, at de bliver nysgerrige efter at lære vores landsdel og fødevarekvaliteter nærmere at kende, siger projektets leder, Julie Bjerre Hermansen, der er meget tilfreds med at kunne trække på viden fra Baltic Sea Food-projektet.

Distribution af produkter spiller også en central rolle i det sønderjyskbaserede projekt.

Lokale virksomheder klar med løsning

På netværksmødet vil også en meget konkret distributionsløsning udviklet af to lokale virksomheder blive præsenteret. Baltic Sea Food har afprøvet flere modeller uden at nå frem til en samlet løsning, der kunne dække alle fødevareproducenter. Det nye tilbud fra lager- og logistikselskabet Indiko i Agerskov og Combino Spedition i Toftlund kan være et vigtigt skridt i at opfylde også individuelle behov.

– Vi kommer med et væsentligt anderledes tilbud, end branchen er vant til. Vi tilbyder transport på abonnement, hvor vi fjerner nogle af de barrierer, små og mellemstore fødevarevirksomheder oplever, når de skal have deres varer frem til restauranter eller andre slutkunder. De bliver typisk mødt af minimumskrav til antallet af pakker, og at de skal kunne dokumentere, at kølekæden ikke bliver brudt. De kan vi med egne køle-/frysebiler, der også overflødiggør brugen af besværlige flamingokasser, siger René Enemark Meltesen, der sammen med fire partnere driver lagerhotellet Indiko som en del af Retap-koncernen med hovedsæde i det tidligere Syd Energis bygninger i Agerskov.

Abonnement tilpasset behov

René Enemark Meltesen og partneren fra Combino Spedition, Mikael K. Olesen, stifter et fælles selskab, Fødevaretransport.dk, målrettet de syd- og sønderjyske fødevareproducenter med henblik på national levering af varer. Combino med hovedsæde i Brundlandparken ved Toftlund stiller i den første faste tre køle-/frysebiler til rådighed.

– Vi opererer med flere abonnementsniveauer afstemt i forhold til mængderne hos den enkelte producent, og vi kan afhente flere gange om ugen, ugentlig eller hver 14. dag efter behov. Der vil blive investeret i køle- og frostrum i vore bygninger i Agerskov, hvor vi kan lagre fødevarer indsamlet direkte hos hver producent til videre distribution, siger René Enemark Meltesen, der bliver direktør for det nye selskab.

Baltic Sea Food-projektet blev afsluttet i januar, og ”Vadehavet & Marsken på spisebordet”-projektet løber frem til udgangen af året. Begge projekter har været hårdt ramt af coronapandemien, men leder nu til mere effektiv afsætning og produktion af lokale fødevarer af høj kvalitet.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail