Vesttherm vælger den digitale vej for at overleve

Udgivet:
26. september 2019

Hos Vesttherm i Esbjerg måtte der mere end dyre facilitetsinvesteringer til, for at producere billigere og mere effektivt. De ufaglærte medarbejdere i produktionen skulle blandt andet rustes til at arbejde mere selvstændigt.

Da Torben Lauridsen tiltrådte som administrerende direktør i 2010, indså han hurtigt, at det krævede nye fabriksfaciliteter for at skabe vækst og tiltrække nye kunder. I dag producerer Vesttherm A/S i Esbjerg brugsvandsvarmepumper til over 50 kunder i 21 europæiske lande. Konkurrencen er hård, og ledelse og medarbejdere må anstrenge sig ekstra for at opretholde en dansk produktion.

For fire år siden investerede Vesttherm i 6.000 m2 fabrikslokaler på Øresundvej i Esbjerg. Havde det ikke været for gode råd fra fire store kunder med produktion i Østeuropa og Kina, var bygningerne nær blevet opført i Ostrava i Tjekkiet.

– Kunderne gav enslydende svar: ”Vi sælger skandinavisk design og dansk kvalitet. Bliv i Danmark”, fortæller Torben Lauridsen.

Opkvalificering er en del af automatiseringsprocessen

Der måtte mere end dyre facilitetsinvesteringer til for at producere billigere og mere effektivt. Medarbejderne i produktionen er ufaglærte, og de skulle rustes til både at betjene den nye pladebearbejdningsmaskine, der kan stanse og bukke i samme linje, og til at arbejde mere selvstændigt.

Derfor deltager Vesttherm i udviklingsprojektet Fremtidens Arbejdskraft, hvis formål er at styrke uddannelsesniveauet i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Projektets mål er at løfte ufaglærte til faglært niveau og at videreuddanne faglærte til akademiniveau – det dobbelte kompetenceløft.

– For at bevare vores konkurrencekraft skal vi have en motiveret medarbejderstab, der er indstillet på at dygtiggøre sig. Medarbejderne er helt klar over, at produktionen skal være mere automatiseret, for at vi kan klare os. De skal ikke komme her blot for at hæve deres løn, de skal være glade og tilfredse, for så er de nemmere at engagere i noget nyt, siger Torben Lauridsen.

Han lægger stor vægt på, at der er transparens i hele processen med at omstille virksomheden til fremtiden. Lige før sommerferien blev der holdt et informationsmøde med VUC Vest, der fortalte medarbejderne om mulighederne for at uddanne sig. Der er nu aftalt en kursusrække, som alle skal deltage i, når lavsæsonen sætter ind. Fagene kan for eksempel være dansk, pc-undervisning og sprog. Anden fase er et tilbud til de seks funktionærer om uddannelse.

iPads har erstattet lange styklister

Komplicerede styklister i papirform har været svære at overskue for især nye medarbejdere, der ikke mestrer dansk så godt. Styklisterne er nu afløst af iPads, hvor medarbejderen ved hver arbejdsstation kan se, hvad han selv skal udføre. Der kan hurtigt stilles om til en af de andre 17 varmepumpemodeller, der produceres i Esbjerg. Den øgede digitalisering gør det simpelt hen nemmere at huske.

Produktionsmedarbejder Mark Jørgensen, 32 år, begyndte hos Vesttherm i foråret 2019 og blev få måneder efter introduceret til at arbejde med iPad.

– De gamle styklister på papir kunne være forvirrende, og nu er det meget nemmere at finde rundt i. Jeg har selv haft iPad i mange år og kan hjælpe ældre kolleger, der ikke er så fortrolige med at bruge den, siger Mark Jørgensen.

Ligesom kollegerne er han blevet screenet for, hvad han måtte mangle af kompetencer, men der viste sig ikke at være alvorlige huller. Han er dog meget indstillet på at lære noget nyt og deltager gerne i kurser.

Store investeringer betaler sig

Martin Bang, 38 år, har været 10 år i virksomheden og er teknisk chef. Han ser en række gevinster ved iPad-projektet og den øvrige digitalisering: Færre fejl, øget sporbarhed og bedre kvalitetssikring, er nogle af dem.

– Vi bruger flere systemer og softwareprogrammer, og når vi har fået det bygget op, skal produktionen være meget mere selvstyrende i et samspil mellem medarbejdere og produktionschef. Medarbejderne kan selv bestille komponenter fra den store maskine, registrere deres arbejde, og vi kan trække statistikker ud. Jeg får nemmere ved at prioritere og styre ordrer, siger Martin Bang.

– Produktiviteten hos Vesttherm steg cirka 25 procent efter flytningen fra den tidligere fabrik på Høgevej, og vi forventer at lægge yderligere 10-20 procent til, et til to år efter digitaliseringen er fuldt gennemført, udtaler Torben Lauridsen.

Der er investeret 35 millioner kroner i at fremtidssikre Vesttherm, som forventer at fordoble omsætningen i årene 2018-2020, og indtjeningen vil blive forbedret betydeligt.

Kontakt

Malene Levsen Olesen

Projektmedarbejder - BARSEL

T:

M:

Send mail