Arbejdet med Rømøs udviklingsplan er i gang

Udgivet:
24. maj 2019

Ny følgegruppe har taget fat på at omsætte visioner og ideer fra udviklingsplanen til virkelighed.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Rømø Udviklingsplan i marts er parterne bag den ambitiøse plan trukket i arbejdstøjet og i gang med at omsætte visioner og ideer til virkelighed

Planen med titlen ”Én fælles retning for Rømø 2025” er blevet til med inddragelse af mange lokale kræfter. Resultatet er en meget konkret plan, der sætter retning for de kommende års indsats med at udvikle den populære vadehavsø til et endnu mere attraktivt sted.

En ny følgegruppe skal nu arbejde med at realisere planen.

Vision baseret på øens DNA

Udviklingsplanen beskriver en vision for Rømø baseret på Rømøs DNA: Historie, kulturmiljøer, landskab, natur, indbyggere, turisme og erhverv. Bæredygtig helårsturisme er vækstmotoren, der skal drive udviklingen på Rømø. Med fokus på bæredygtig helårsturisme skal der skabes vækst i turismen hele året, og der skabes afledt heraf flere arbejdspladser – ikke kun i turismen – samt øget bosætning.

– Det bliver rigtig spændende at se de mange spændende tanker og ideer ført ud i livet, siger borgmester Henrik Frandsen.

Han fremhæver, at udviklingsplanen for Rømø er resultatet af et bredt samarbejde mellem mange forskellige parter.

– Det forpligter, når vi nu går i gang med at virkeliggøre planen, og jeg er sikker på, at alle vil bidrage og støtte op med det, de kan, tilføjer borgmesteren.

Tønder Kommune har fra starten valgt at støtte op økonomisk ved at afsætte 2,5 mio. kr. i budgettet.

Udviklingsplanen bygger på 5 strategier:

  • Styrk identiteten
  • Styrk naturoplevelsen
  • Forskøn ankomsten
  • Styrk bymiljøet
  • Saml kræfterne

Til hver strategi er der knyttet et antal konkrete indsatser til understøttelse af strategierne.

Den nye følgegruppe har været samlet til det første møde og er nu ved at se på, hvad der skal prioriteres i som det første.

I gruppen er der enighed om at starte med de aktiviteter, der handler om at styrke identiteten, fordi de ligger til grund for de efterfølgende aktiviteter.

Men ligeså vigtigt vil det være, at der satses på at udvikle aktiviteter, hvor der inden for kortere tidsrum kan ses konkrete resultater. Noget af det første, der skal kigges nærmere på, er derfor mulighederne for at forbedre og udvikle stisystemet på Rømø.

Fakta:

De 13 parter bag udviklingsplanen for Rømø er Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Business Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Tønnisgård, Enjoy Resort Rømø, Rømø Lys, Novasol Rømø, Feriepartner Rømø, Rømø Havn og Rømø Foreningen.

Læs mere om udviklingsplanen her.

Kontakt

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail