Projektmøde i Riga

Udgivet:
5. april 2019

I fødevareprojektet Baltic Sea Food tog Troels og Knud til koordinationsmøde i Riga, Letland d. 2. – 3. april.

Projektets formål er at undersøge og udvikle mulighederne for omkostningseffektive distributionsløsninger blandt de 10 deltagerlandes forskellige fødevarenetværk, og på mødet i Riga var fokus på projektets arbejde med forretningsmodeller til det formål, samt potentielle e-platforme, der kan være med til at løfte en sådan opgave.

Diskussionerne, ideerne, udfordringerne og også mulighederne er mange i projektet og på tværs af grænserne, og på møderne var både større og mindre diskussioner.

Status i projektet er, at man nu har udviklet en fælles business model, der skal kunne danne baggrund for udviklingen af løsninger på distributionsudfordringerne i projektets forskellige involverede fødevarenetværk. Næste skridt er at udvikle en lettere tilgængelig ”handbook”, der er mere praktisk orienteret, samt benytte begge dokumenter i et fremadrettet arbejde med faktisk at skabe en bedre distributionsløsning end den nuværende.

Projektet er omsiggribende og komplekst, men potentialet er stort. I Business Region Esbjerg har vi fokus på at få omdannet projektets hidtidige resultater til praktiske implementeringer, der skal være de første skridt mod bedre distribution. I sidste ende er vores ønske at medlemmerne i Sydvestjyske Smagsoplevelser får mulighed for at få deres gode lokale råvarer længere ud.

Kontakt

Knud Hjortlund Hansen

Projektkoordinator

T: +45 36 97 35 43

M: +45 23 36 47 12

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail

Troels Larsen

Projektmedarbejder

T:

M: +45 23 69 16 16

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail