Konference om det ny turist-destinationsselskab

Udgivet:
17. januar 2020

Invitation: Bliv en del af processen og deltag den 30. januar, når der afholdes konference om dannelse af det nye destinationsselskab.

Hvornår: Torsdag den 30. januar kl. 09.00-13.30
Hvor: Claus Sørensen Loungen (EfB Konference),
Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg

Program:
09.00-09.30
Kaffe og rundstykker.

09.30-09.45
Velkomst ved borgmester Sofie Valbjørn og borgmester Jesper frost Rasmussen.

09.45-10.15
Nationale ambitioner for de nye turismedestinationer – Anders Thusgaard, kontorchef i Erhvervsministeriet.

10.15-10.30
Hvorfor destinationsselskabet og destinationen i perspektiv – Jens Hausted, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme

10.30-11.30
Erhvervsrepræsentanters ønsker til destinationsselskabet og udviklingen, oplæg ved:

  • Direktør Claus Pedersen, Danhostel Ribe
  • Direktør Klaus Melbye, Vadehavscentret
  • Økonomichef Michael Fuglsang, Ny-form (Fanø, Ribe m.fl.)
  • Direktør David Dupont-Mauritzen, Fiskeri- og Søfartsmuseet
  • Kommentarer fra konferencens deltagere

11.30.11.45
Pause og netværk

11.45-12.15
Præsentation af forberedelsesudvalgets medlemmer.
Den kommende proces ved Lars H. Olsen.

  • Selskabsform
  • Involvering af erhvervet
  • Det strategiske grundlag
  • Tids- og aktivitetsplan
  • Spørgsmål og kommentarer fra konferencens deltagere

12.15-12.30
Afrunding ved forberedelsesudvalgets formand

12.45-13.30
Frokost og netværk

Tilmelding senest den 24. januar kl. 15 via linket: www.businessregionesbjerg.nemtilmeld.dk

Den 30. januar inviteres turisterhvervet i Esbjerg og Fanø til en konference for at starte samarbejdet om oprettelsen af et nyt destinationsselskab. Fra kommunerne vil Økonomiudvalgene deltage.

På konferencen vil bl.a. en repræsentant fra Erhvervsministeriet redegøre for baggrunden og formålet med at skabe destinationsselskaber, og lokale aktører giver deres bud på, hvordan vi sammen skaber en destination i verdensklasse med lokale værdier, der støtter bedst muligt op om erhvervet og jeres behov.

Du inviteres til sammen med dine kollegaer at drøfte mulighederne og udfordringerne samt give input til destinationsselskabets kommende opgaver.

På baggrund af konferencen vil der blive udarbejdet en procesplan. Et hovedmål i denne plan er at sikre maksimal erhvervs- involvering, så det kommende samarbejde i destinationsselskabet bygger på konkrete lokale styrkepositioner og værdier samt samarbejder på tværs af kommunerne.

Konferencens ordstyrer er Flemming Just, direktør Sydvestjyske Museer.

Vi glæder os til at se turisterhvervet til konferencen torsdag den 30. januar.

Tilmelding senest den 24. januar kl. 15 via linket: www.businessregionesbjerg.nemtilmeld.dk


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet tilskud til destinationsudviklingsprojektet i Sydvestjylland.

Kontakt