Fælles destinationsmøde for turisterhvervet i Esbjerg og Fanø Kommuner, 25. og 27. feb. 2020

Udgivet:
14. februar 2020

Steder:

  • Danhostel i Ribe den 25. februar kl.: 18.30-20.30
  • Sundhedshuset på Fanø den 27. februar kl.: 18.30-20.30

Der serveres sandwich, kaffe, øl og vand.

Møderne er tænkt som dialogmøder, der primært er rettet mod de små og mindre aktører.

Drøftelser og resultater fra møderne vil indgå i det videre arbejde med at danne destinationsselskabet.

Møderne, der er i forlængelse af opstartsmødet den 30. januar, har til formål at få turisterhvervets input og ønsker til destinationsselskabet samt opsamle viden om hvad der sker i branchen og hos den enkelte aktør.

Program:

  1. Velkomst
  2. Destinationsselskabets opgaver:
    På baggrund af projektgruppens oplæg debatteres og drøftes deltagernes bud på og forventninger til destinationsselskabets ansvar, roller og opgaver.
  3. Hvordan bliver fremtiden?
    Deltagernes bud på fremtiden, herunder udfordringer, igangværende og planlagte projekter og planer.
  4. Afrunding og den videre proces

På møderne deltager sekretariatsleder Erik Dam og projektkoordinator Lars H. Olsen fra Business Region Esbjerg samt turistcheferne Pia de Place og Poul Therkelsen.

Diverse materiale fra opstartsmødet den 30. januar kan findes på:businessregionesbjerg.dk/projekter/destinationsselskab/

Hvor også notater fra møderækken vil kunne findes.

Tilmelding til Lars H. Olsen på LHO@bre.dk

Kontakt

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail