Digitaliseringskonference - teaser

Udgivet:
15. marts 2019

Er jeres medarbejdere klar til den digitale omstilling?

For nogle år siden var det muligt at genkende en forældet arbejdsproces, blot ved mængden af papir der skulle tjekkes, udfyldes og sendes med de enkelte produkter. Selvom papirmængden er blevet mindre, er også mange papirløse processer også allerede forældede.

Nye teknologier omfatter meget mere og har mange flere muligheder. Digitale løsninger gør det muligt at samarbejde om dokumenter på en effektiv måde – digitaliserer man processerne omkring kundedata, leverandørforhold, lager og produktion, så opdateres data automatisk på tværs af hele organisationen.

Er I klar?

Hvordan sikrer arbejdspladsen, at alle medarbejdere er klar til den teknologiske udvikling og har kompetencerne til at løse opgaverne?

For med digitaliseringen sker der også en ændring af opgaver og arbejdsgange.

Indførelse af ny teknologi på arbejdspladsen påvirker hele organisationen – og ikke kun de medarbejdere der direkte berøres. Virksomhederne bør overveje mere bredt, hvordan ny teknologi og digitalisering påvirker arbejdspladsens samlede opgaveløsning og hvilke kompetencer, der skal udvikles.

Digitalisering kræver udvikling af mange forskellige kompetencer på arbejdspladsen:

  • Styrkelse af medarbejdernes forandringsparathed.
  • Styrkelse af medarbejdernes IT-kompetencer.
  • Styrkelse af medarbejdernes Kommunikative kompetencer.
  • Styrkelse af medarbejdernes almene kompetencer i forhold til dansk, matematik og IT

Og ikke mindst!

  • Styrkelse af ledelsen – så de rette forudsætninger for implementering af digitale løsninger er på plads

Derfor afholder vi i projektet Fremtidens Arbejdskraft en konference med fokus på digitaliseringens muligheder og udfordringer.

Konference: Digitalisering skaber vindere

Den 1. oktober 2019 kl. 09.00 – 13.00 på ECH Park

Sætter fokus på hvordan virksomheden sikrer, at alle medarbejdere er klar til den teknologiske udvikling og har kompetencerne til at løse opgaverne i en digital virksomhed?
Indbydelser og program for dagen udsendes i juni måned – så hold øje ”ved postkassen”.

Kontakt