Uddannelse

BRE arbejder for at styrke både efteruddannelse, videregående uddannelser, samt det generelle studiemiljø i hele området

Videregående uddannelser

Samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg i forhold til en forøgelse af antallet af studerende, virksomhedssamarbejde, samarbejde med ungdomsuddannelser, projekter og studiejobs på tværs af BRE kommunerne. Samarbejdet skal inkludere erhvervsråd i BRE kommunerne, idet indsatsen skal synliggøres i alle virksomhederne. Det er af afgørende betydning, at vi til stadighed regionalt udbyder de uddannelser virksomhederne og offentlige instanser har behov for.

Der skal være en bedre sammenhæng i hele uddannelsessøjlen og en bedre overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Projekt:

  • Fremtidens arbejdskraft (FAK). Fokus på det dobbelte kompetenceløft i SMV virksomheder i udvalgte brancher + udvikling af samarbejdsmodel der skal sikre bedre overblik og adgang til kompetenceløft af medarbejdere. Læs mere om projektet her – http://www.fremtidensarbejdskraft.dk/

Handlingsplan 2018

Der samarbejdes på tværs af BRE kommunerne i forhold til at styrke Esbjerg som uddannelsesby. Der er arbejdes med en række indsatsområder, som følger:

  • Øget fra ungdomsuddannelser
  • Attraktivt studiemiljø
  • Garanti for erhvervssamarbejde
  • Tiltrækning af nye studier
  • Kommunikation og styrkelse uddannelsesbyen Esbjerg
  • Kompetenceudvikling igennem efter- og videre uddannelse

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af erhvervsorganisationer og kommuner. Derudover inddrages øvrige interessenter ad-hoc.

Download handlingsplanen for erhverv og uddannelse 2019 her.

Kontakt

Susanne Nordenbæk

Direktør

T:

M: +45 29 38 08 39

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail