Turisme

Fokusområder og handlingsplan for turisme

BRE har fokus på at udvikle vores område til én af Europas mest attraktive feriedestinationer, med en variation af oplevelsesmuligheder og enestående natur. Dette sker i tæt samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening, Business Esbjerg, Markedsføring Fanø og ProVarde Erhvervsudvikling i regi af Destination Sydvestjylland.

Fokusområder

BRE har følgende fokusområder:

 • Udvikling og formidling af fælles styrkepositioner med udgangspunkt i strandene og UNESCO – Nationalpark Vadehavet.
 • Udvikling, salg og formidling af oplevelsesmuligheder
 • Fokus på kvalitet i turismeproduktet i tæt dialog med kommunerne og med erhvervet
 • Fokus på salg, markedsføring og PR af styrkeområderne

BRE driver en række projekter, der understøtter ovennævnte indsatsområder, ligesom der løbende er fokus på tiltrækning nye projekter, der kan understøtte indsatsen på turismeområdet.

Læs mere om projekterne her:

BRE er derudover involveret i følgende initiativer:

Udvikling af Cykelturismen langs Vestkysten og på nationalplan. BRE er tovholder på Vestkystruten, ligesom BRE er medstifter af foreningen Dansk Cykelturisme. Læs mere om her:

BRE er blandt de 12 initiativtagere til Udviklingsplan Rømø 2025.
Find mere information her. Læs også udviklingsplanen som bladrefil her.

Handlingsplan 2019

“Nordsee” samarbejde

 • Eksekvering af fælles PR- og markedsføringsindsats målrettet det tyske marked.
 • Tilpasning og opdatering af landing page, der synliggør hele destinationen med fokus på inspiration og ”Call to action” med en række geografiske indgange – Rømø, Fanø, Ribe, Blåvand og Henne Strand.
 • Løbende opfølgning og evaluering på indsatsen

Vadehavet (UNESCO Verdensarven)

 • Synliggørelse af Vadehavet (UNESCO Verdensarv Vadehavet) med udgangspunkt i en række ”Reasons to go” – Sort Sol, Østers, Sæler, Lokale produkter, Vadehavsøerne m.m. i samarbejde med lokale partnere.
 • Fælles PR-samarbejde målrettet relevante målgrupper. Udover turistorganisationer, så deltager Nationalpark Vadehavet i det fælles PR-samarbejde
 • Bidrage til eksekvering af den fælles strategi for Vadehavet (UNESCO Verdensarv Vadehavet)

Kvalitet og digital platform

 • Content marketing. Færdigudvikling af fælles Contentpool på dansk, tysk og engelsk, der stilles til rådighed for aktører, turoperatører, Incoming bureauer m.m. Contentpoolen vil løbende blive vedligeholdt og erhvervet vil blive involveret i arbejdet med Contentpoolen. Find Content Pool her.
 • Fokus på distribution af data, så vi derved sikrer, at området synliggøres bedst muligt på så mange platforme som muligt.

Samarbejde på tværs af organisationerne

 • Der afholdes møder på månedsbasis med deltagelse af turistdirektører, turistchefer samt deltagere fra BRE sekretariatet. Møderne skal sikre retning og fremdrift i samarbejdet.
 • Der arbejdes løbende med at styrke samarbejdet på tværs af turismeorganisationerne – herunder fokusere på hvordan, vi opbygger specialistviden på tværs.
Download handlingsplanen for turisme 2019 her.

Kontakt

Finn Erik Kristiansen

Direktør

T: +45 76 52 25 65

M: +45 51 94 20 86

Otto Frellos Plads 1

6800 Varde

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail