Turisme

Fokusområder og handlingsplan for turisme

BRE har fokus på, at udvikle vores område til én af Europas mest attraktive feriedestinationer med en variation af oplevelsesmuligheder og enestående natur. Dette sker i tæt samarbejde med Rømø-Tønder Turistforening, EEU, Markedsføring Fanø og ProVarde Erhvervsudvikling i regi af Destination Sydvestjylland.

Fokusområder

BRE har følgende fokusområder:

 • Udvikling og formidling af fælles styrkepositioner med udgangspunkt i strandene og UNESCO – Nationalpark Vadehavet.
 • Udvikling, salg formidling af oplevelsesmuligheder
 • Fokus på kvalitet i turismeproduktet i tæt dialog med kommunerne og med erhvervet
 • Fokus på salg, markedsføring og PR af styrkeområderne

BRE driver en række projekter, der understøtter ovennævnte indsatsområder, ligesom der løbende er fokus på tiltrækning nye projekter, der kan understøtte indsatsen på turismeområdet. Læs mere om projekterne her:

BRE er derudover involveret i følgende initiativer:

Udvikling af Cykelturismen langs Vestkysten og på nationalplan. BRE er tovholder på Vestkystruten, ligesom BRE er medstifter af foreningen Dansk Cykelturisme. Læs mere om her:

Handlingsplan 2017

“Nordsee” samarbejde

 • Eksekvering af fælle PR- og markedsføringsindsats målrettet det tyske marked
 • Planlægning af 2018 indsatsen
 • Udviklingsprojekter der understøtter indsatsen

Vadehavet (UNESCO Verdensarven)

 • Fælles PR samarbejde
 • Fælles strategi for udrulning og udvikling af Verdensarvsområdet
 • Udviklingsprojekter der understøtter indsatsen

Møder, kurser og konferencer

 • Med udgangspunkt i erfaringer fra Esbjerg undersøges muligheder for et tættere samarbejde vedr. møder, kurser og konferencer i BRE regi
 • Samarbejde med Inspiring Denmark såfremt det giver mening

Kvalitet og digital platform

 • Udvikling af E-learning platform, der skal sikre, at erhvervet får adgang til viden om området, samt adgang til kurser målrettet frontpersonale i virksomhederne
 • Content marketing – udarbejdelse af oplevelsesinspiration, der stilles til rådighed for erhvervet. Materialet skal kunne anvendes på flere platforme. Inspiration hentes fra materiale udarbejdet af ProVarde i samarbejde med erhvervet i kommunen.

Kontakt

Finn Erik Kristiansen

Direktør

T: +45 76 52 25 65

M: +45 51 94 20 86

Otto Frellos Plads 1

6800 Varde

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: 36 97 35 10

M: 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail