Indsatsområder

Business Region Esbjerg arbejder med projekter og udvikling på en række områder

BRE skal skabe øget sammenhæng og samarbejde på tværs af kommunegrænserne i de 4 kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, til understøttelse af vores vision om at:

  • Skabe Danmarks tredje vækstcenter som et attraktivt sted at bosætte sig, etablere, drive og udvikle virksomhed.
  • Udvikle området til én af Europas mest attraktive feriedestinationer med en variation af oplevelsesmuligheder og enestående natur.
  • Være blandt Danmarks bedste til at sætte fælles retning for erhvervspolitikken og til at gennemføre indsatser på tværs til gavn for vækst og udvikling.

Samarbejde for fælles vækst

BRE skal gennemføre konkrete opgaver og projekter, der drives bedre i samarbejde end hver for sig, og som understøtter visionen, med udgangspunkt i ønsker og behov hos medlemskommunerne og de respektive erhvervs- og turistorganisationer. Samarbejdet bygger på gensidig respekt for lokale forskelle og styrker, og lokale forhold besluttes og gennemføres lokalt.

Overordnet vil BRE beskæftige sig med 4 hovedområder: erhverv, turisme, uddannelse og politik. Disse områder vil blive understøttet af en række forskellige aktiviteter:

  • Erhvervs- og turismerettede udviklingsaktiviteter, herunder projektansøgninger og projektgennemførelse med deltagelse af aktører på tværs af to eller flere af kommunerne
  • Bidrag til forbedring af rammevilkår for områdets erhvervs- og turismevirksomheder, bl.a. infrastruktur, arbejdskraft, internationalisering, tiltrækning og fastholdelse af uddannelsesinstitutioner, uddannelser og studerende
  • Politikudvikling og opmærksomhedsskabelse af bredere interesse i besluttende organer på internationalt, nationalt og regionalt niveau
  • Varetagelse af fælles erhvervs- og turistmæssige interesser i forhold til det regionale og nationale niveau

De 4 hovedområder vil naturligvis have overlap i vores forskellige indsatser, eksempelvis vil erhvervsudvikling også have relevans for turismevirksomheder. De 4 områder er ikke isolerede siloer, men vil påvirke og støtte hinanden.

Læs mere om vores indsatser via menuen til venstre eller find vores aktuelle og tidligere projektarbejde her.
Eller læs vores folder herunder.

Kontakt

Susanne Nordenbæk

Direktør

T:

M: +45 29 38 08 39

Send mail

Finn Erik Kristiansen

Direktør

T: +45 76 52 25 65

M: +45 51 94 20 86

Otto Frellos Plads 1

6800 Varde

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail