Erhverv

Fokusområder og handlingsplan erhverv

BRE understøtter væksten i virksomheder. Dette sker via målrettede initiativer, netværkssamarbejder og projekter.

Fokus som følger

 • Iværksættere – mentorer, netværk, projekter, arrangementer
 • Eksisterende virksomheder – vækst, arbejdskraft, projekter og netværk
 • Imødegåelse af vækstbarrierer – arbejdskraft, infrastruktur, rammer m.m.

Handlingsplan 2019

Eksisterende Virksomheder

Arbejdskraft

 • Projekt – gennemførelse af projekt Fremtidens Arbejdskraft (FAK). Fokus på det dobbelte kompetenceløft – fra ufaglært til faglært og fra faglært til akademiuddannelse – i SMV virksomheder. Opbygning af samarbejdsmodel, der forankres efter projektets udløb.
  Se mere på – http://www.fremtidensarbejdskraft.dk/
 • Projekt – fastholdelse af internationale studerende efter endt uddannelse (FISU). Fokus på fastholdelse af internationale studerende i lokalområdet efter endt uddannelse. Match making af studerende i forhold til private og offentlige virksomheder.
 • Projekt – fastholdelse af internationale studerende efter endt uddannelse (FISU). Fokus på fastholdelse af internationale studerende i lokalområdet efter endt uddannelse. Match making af studerende i forhold til private og offentlige virksomheder.
 • Fælles karrieremesse – fokus på Sydvestjylland. Afholdes 1 gang årligt med deltagelse af en række private og offentlige virksomheder. Messen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, dimittender m.m.
  Se mere på – http://karrieremesseesbjerg.dk/
 • Konference – ”Dit karrierevalg” (mor arrangement). 8. klasses elever i BRE kommunerne + forældre inviteres til en aften, der fokuserer på erhvervsuddannelsernes potentialer med deltagelse af bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra BRE området.

Datacentre & IT infrastruktur

 • Indsats der skal sikre, at BRE området positioneres som Nordeuropas digitale knudepunkt. Fokus på tiltrækning af større og mindre aktører på området, samt styrkelse af hele økosystemet, for derved at understøtte udvikling af nyt forretningsområde i BRE regi.

Fødevarer / Sydvestjyske Smagsoplevelser

 • Fødevarenetværk – Sydvestjyske Smagsoplevelser. Videre udvikling af SVSO. Fokus på innovation, samarbejde, synlighed samt virksomhedsudvikling. Netværket har deltagelse af 145 virksomheder på tværs af BRE kommunerne.
 • Projekt – Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser (VKF). Fokus på at bringe lokale fødevare i spil oplevelsesøkonomisk og derved styrke producenter og andre aktører i værdikæden.
 • Projekt – Baltic Sea Food Projekt. Fokus på at finde modeller og løsninger i forhold til distribution af lokale fødevarer.
 • Projekt – Vadehavets Madoplevelser. Fokus på synlighed af lokal produkter samt samarbejde og innovation.

Industri 4.0 / digitalisering

 • Bidrage til øget vidensgrundlag i forhold til Industri 4.0 / digitalisering i forhold til virksomhederne i BRE kommunerne
 • Deltagelse i relevante projekter, der fokuserer på industri 4.0 / digitalisering.

Energi / Offshore

 • Projekt – Scale Up Offshore. Tilbud til virksomheder og iværksætter om målrettet forretningsudvikling i forhold til offshore branchen. Forløbet strækker sig over en 6 måneders periode med start i januar og afslutning i juni måned. Eventuelle deltagere skal igennem et screeningsforløb.

Iværksættere

Styrke iværksætterindsatsen i BRE Kommunerne, herunder undersøgelse- og brug fælles platform, der kan informere og brande BRE i relation til iværksætteri.

Fortsat samarbejde om følgende initiativer:

 • Projekt – Scale Up Offshore. Tilbud til virksomheder og iværksættere om målrettet forretningsudvikling i forhold til offshore branchen. Forløbet strækker sig over en 6 måneders periode med start i januar og afslutning i juni måned. Eventuelle deltagere skal igennem et screeningsforløb.
 • Rådgivere – styrkelse af samarbejdet i forhold til mentorer, bestyrelseskandidater, kapital.

Netværk

 • Sydvestjyske Smagsoplevelser.
  Videre udvikling af SVSO. Fokus på innovation, samarbejde, synlighed samt virksomhedsudvikling. Netværket har deltagelse af 145 virksomheder på tværs af BRE kommunerne. Netværket varetages af Business Region Esbjerg. Læs mere om strategi, indsatser og andet her.
 • Produktivitetsnetværk
  Netværk med cirka 150 virksomheder. Der er i netværket fokus på formidling og omsætning af viden, arbejdskraft, ledelse og teknologi med det formål at øge produktionsvirksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft.
 • Leadership
  Business Esbjerg har med Leadership Esbjerg etableret et netværk for virksomhedsledere med fokus på forretningsudvikling, strategi og lederskab. Det er Leadership Esbjergs vision at være det ypperste faglige netværk for topledere med vægt på faglig udfordring, inspiration omkring ledelse samt bidrage til vækst og udvikling. Leadership Esbjergs mål er at være det netværk, der giver dig ny viden om ledelse samt bidrag til vækst og udvikling.
 • Talentship
  Et talentprogram, der i dag udbydes i Esbjerg. Programmet skal styrke vores lokale erhvervsplatform og bygge et lokalt/regionalt netværk af talentfulde ledere, specialister og medarbejdere, hvor læring, erfaringsudveksling og nye relationer kommer til at står i højsædet. Talentship programmet skal gøre vore lokale/regionale erhvervsområde attraktivt at flytte til for talenter, og styrke virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde sine talenter.

 

Download handlingsplanen for erhverv og uddannelse 2019 her.

Kontakt

Susanne Nordenbæk

Direktør

T:

M: +45 29 38 08 39

Send mail

Erik Dam

Sekretariatsleder

T: +45 36 97 35 10

M: +45 53 34 23 59

Niels Bohrs Vej 6

6700 Esbjerg

Send mail